بازگشت به صفحه قبل

چگونگي عملكرد ضد رسوبهاي پلي فسفات

ضد رسوبهاي پلي فسفات اي .ام .جي راه حلي است ساده ، موثر و اقتصادي جهت جلوگيري از بوجود آمدن رسوبهاي ناشي از آبهاي سخت و مشكلاتي كه اين رسوبها در پي خواهند داشت. در اثر گرم شدن آب، نمكهاي كلسيم و منيزيم محلول در آب به كربنات هاي نا محلول تبديل گرديده و بصورت كريستالهاي آهكي بر روي جداره لوله ها و ساير تجهيزات ايجاد رسوب مي كنند. حل شدن مقدار كمي پلي فسفات در آب مانع بوجود آمدن كربناتهاي نامحلول و در نتيجه باعث جلوگيري از بوجود آمدن رسوب در سيستم مي گردد

پلي فسفات هاي موجود در كاتريج اين سيستم كاملاً غير سمي بوده و در تهيه آب شرب قابل استفاده مي باشد. ضد رسوبهاي پلي فسفات اي. ام. جي داراي تاييده هاي اتحاديه اروپا بوده و جهت مصارف خانگي و صنعتي طراحي و توليد گرديده است

موارد استفاده

جهت جلوگيري از بوجود آمدن رسوبات ناشي از آب هاي سخت و در نتيجه جلوگيري از افت فشار، پوسيدگي و زنگ زدگي تجهيزات، جلوگيري از اتلاف انرژي و ساير مشكلات ناشي از رسوبها در سيستمهاي تاسيساتي از قبيل : انواع پكيج هاي حرارتي، بويلر ها ،انواع مبدلهاي حرارتي ،انواع منابع دوجداره و كويلي ذخيره آب گرم مصرفي ، كولرهاي آبي، ماشين هاي لباس شويي و ظرف شويي ، استخر، سونا، جكوزي و ساير موارد مشابه

DPضد رسوبهاي پودري مدل

موارد استفاده: جهت جلوگيري از بوجود آمدن رسوب بر سطوح و ديواره هاي لوله ها، پكيجهاي حرارتي، مبدلها، بويلرها، و ساير موارد.
حداكثر فشار كار : 8 بار
حداكثر دماي كار : 45 درجه سانتي گراد
ماده مورد استفاده در كاتريج: پلي فسفات سديم كاملاً غير سمي بوده و در سيستمهاي تامين آب آشاميدني قابل استفاده مي باشد
نگهداري : استفاده از صافي جهت حفاظت از سيستم در برابر ذرات معلق موجود در آب توصيه مي گردد
توجه: آب عبوري از كاتريج پلي فسفات مي تواند تا 80 درجه سانتي گراد گرم شود و در دماهاي بالاتر پلي فسفات محلول در آب خاصيت خود را از دست خواهد داد
پاسخگويي يك كاتريج
پلي فسفات تزريقي
وزن كاتريج
ابعاد ميليمتر
حداكثر جريان عبوري
سايز
مدل
متر مكعب
ميلي گرم در ليتر
گرم
C
B
A
ليتر در ساعت
اينچ
15
4
80
60
110
160
1500
1/2
DP 120
100
4
400
100
170
240
5800
1
DP MAX

 

ضد رسوبهاي پلي فسفات كريستالي

حداكثر فشار كار : 8 بار
حداكثر دماي كار : 30 درجه سانتي گراد
حداكثر سختي آب مجاز : 500ppm
نگهداري : پلي فسفات داخل كاتريج بسته به سختي آب و دبي آب عبوري از كاتريج بين 6 تا 12 ماه بايد تعويض گردد. (زماني كه كريستالهاي پلي فسفات داخل كاتريج به نصف كاهش پيدا كرد)
استفاده از صافي جهت حفاظت از سيستم در برابر ذرات معلق توصيه مي گردد


توجه: آب عبوري از كاتريج پلي فسفات مي تواند تا 80 درجه سانتي گراد گرم شود و در دماهاي بالاتر پلي فسفات محلول در آب خاصيت خود را از دست خواهدداد

 

كاتريج
ابعاد ميليمتر
سايز اتصالات
مدل
B
A
CP mini
85
168
1/2
AP333-MINI
CP 10
125
310
3/4
AP603-10-034
CP 10
125
310
1
AP603-10-100
-----
60
125
3/4
ويژه ماشين ظرفشويي CS