بازگشت به صفحه قبل
مبدلهای صفحه ای کامر پيشرو در صنعت تبادل حرارتی


با توجه به تکنولوژی نوين و برتری که در طراحی و ساخت اين نوع مبدلها بکار گرفته شده است آنها را به جايگزينی بسيار مناسب و حتی الزامی با ساير مبدلهای سنتی تبديل نموده است
طراحی خاص اين مبدلها بگونه ايست که حداکثر ميزان سطح حرارتی که موثرترين فاکتور در بازده حرارتی يک مبدل می باشد در کمترين حجم ممکن تامين گرديده است. از طرف ديگر صفحاتي از جنس استنلس استيل موجدار با اختلاف فاز 180 درجه (جهت ايجاد جريان های متقابل) به يکديگر جوش خورده و لايه هايي را با ضخامت بسيار کم ايجاد نموده که مسير جريان دو سيالی است که بايد مورد تبادل حرارتی قرار بگيرند. اين جوشکاری باعث برقراری ارتباط صفحات با يکديگر در هزاران نقطه گرديده که خود بطور چشمگيری بازده عملکرد اين مبدل هارا افزايش مي دهد

 

نازکی لايه هايی که مسير جريان سيالها مي باشند به نوبه خود باعث ايجاد سه نقطه قوت بارز جهت عملکرد بهينه اين مبدلها مي باشد اول اينکه با توجه به حجم کم لايه ها و در نهايت حجم جايگيري کم مبدل باعث پايين آمدن هزينه می باشد چرا که نيازی به ذخيره مقدار زيادي از سيال گرم يا سرد شده و کنترل دماي سيال ذخيره شده نمي باشد. دوم اينکه حجم کم سيال موجود در مبدل موجب می گردد که انتقال حرارت بين سيالها به آسانی و سرعت انجام گيرد و در نتيجه مي توان انتظار يک عمليات تبادل حرارتی با راندمان بالا، بدون انقطاع و کاملا" پيوسته را داشت. و در نهايت اين لايه های نازک و شکل خاص صفحات باعث ايجاد جريان های گردابی بسيار شديدي بين صفحات مبدل گرديده که اين نوع جريانها علاوه بر بالا بردن سرعت انتقال حرارت بين صفحات خود مانع بسيار موثری در برابر ايجاد و نشست روسوبهايي است که به واسطه املاح موجود در سيالات و به ويژه در آبهاي سخت ايجاد مي گردد و بخودی خود بصورت عمليات پاکسازي نمود می کند اين خصوصيت به همراه انتخاب صفحات استنلس استيل با سطوح بسيار صاف بطور بسيار چشمگيری احتمال رسوب گيری در اين مبدلها را پايين آورده است استفاده از مواد استنلس استيل در ساخت صفحات و اتصالات مبدل و همچنين استفاده از مس ( درمواردی جهت استفاده سيال آمونياک از نيکل ) با درجه خلوص بسيار بالا باعث می گرددکه اين مبدلها از مقاومت بسيار بالايي در برابر خوردگی و زنگ زدگی بر خوردار باشند