بازگشت به صفحه قبل

نکاتی در مورد نصب و نگهداری مبدلهای کامر

هنگام راه اندازی مبدل بايد توجه داشت سفت کردن بيش از حد اتصالات باعث وارد شدن آسيب جدی به مبدل ميگردد
در مرحله آبگيری هواگيری مدار سيال الزامی است. اين عمل باعث عملکرد صحيح و همچنين افزايش طول عمر مبدل ميگردد
هنگام راه اندازی و همچنين خارج کردن مبدل از مدار لازم است مبدل بصورت همزمان و به آرامی در مدار قرار گرفته يا خارج گردد
استفاده از صافی با فيلتر استيل جهت ورودی های مبدل الزامی است
مبدلها با جوش مس برای استفاده از سيال آمونياک مناسب نيستند برای اين مصرف مبدلهايي با جوشکاری نيکل ساخته می شوند
در صورتی که آب محل استفاده مبدل بيش از حد استاندارد املاح داشته باشد استفاده از سختی گير يا ضد رسوب الزامی است. بوجود آمدن رسوب در مبدلها بدليل عدم استفاده صحيح از مبدل بوده و شامل گارانتی نمی شود