بازگشت به صفحه قبل

 

ضد رسوبهاي يوروگاما در كشاورزي

گیاهان برای رشد  مطلوب نیاز به جذب مواد غذایی از خاک  در فرایند فتوسنتز دارند عمده  موادغذائی موجود درخاک توسط گیاهان استفاده نمی شود
هنگام آبیاری گیاهان با آب معمولی مقدار کمی از عناصرغذائی درآب حل می شوند  و در نتيجه به همین نسبت برای گیاهان قابل دسترس خواهند بود . زمانی که  گیاه با آب سخت و بدون اثر مغناطیس آبیاری شود ، لایه ای سفید و سخت ازبی کربنات کلسیم و کربنات ها روی سطح  خاک  تشکیل می شود و تنها بخشی از بی کربنات های کلسیمی توسط آب شسته شده و درخاک نفوذ می کند و سپس روی ریشه گیاه نشست می کند ،  در نتیجه گیاه مجبور است  برای ادامه زندگی خود ریشه های اضافی تولید کند که این روند رشد طبیعی گیاه را به خاطر صرف انرژی اضافی مختل می کند
در آبياري مغناطيسي به دلیل افزایش مولکول هاي آزاد آب در واحد حجم بر اثر مغناطیسی شدن آب ، بر حلالیت آن اضافه شده و درنتیجه توانایی آب برای جذب کاتیون ها وآنیون ها افزایش می یابد و مقدار بیشتری از نمک ها به ویژه بی کربنات ها توسط  گیاه جذب می شوند . دراین  شرایط حرکت املاح به سمت لایه سطحی خاک و هم چنین تجمع نمک ها دراطراف ریشه به دلیل خنثی شدن بار الکتریکی نمک ها کاهش می یابد
با افزایش جذب املاح معدنی ، نمک های مفید  و عناصر موجود در آب  و خاک ، می توان کود کمتری مصرف نمود ضمن اینکه به دلیل کوچک تر شدن مولکول های آب و افزایش توانائی جذب آن توسط گیاه ،  کارایی مصرف آب نیز افزایش می یابد ،  در اثر آبیاری با  آب مغناطیسی به دلیل نفوذ بیشتر آن در خاک ، میزان تبخیراز سطح خاک نسبت به آبیاری با آب معمولی کمتر خواهد بود
گزارشات متعددی در خصوص  کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی  وجود دارد . در این قسمت به  بیان نمونه هائی ازآن می پردازیم
نتایج آزمایش های آبیاری با آب مغناطیسی ،  در اورگان امریکا  بر روی مزارع  یونجه نشان  داد  که عملکرد یونجه 65  درصد افزایش  و مصرف آب  و هزینه  پمپاژ تا 42 درصد کاهش  یافتند .  مطالعه کنترل شده اثرآبیاری مغناطیسی برروی درصد جوانه زنی گوجه فرنگی ،  کدو و خیار نشان داد که  در مدت 3 روز 96 درصد بذرها جوانه زدند در حالی که درتیمارهای معمولی تنها  73 درصد بذرها در14 روز جوانه زدند . بور مغناطیسی شده  همراه با آب مغناطیسی ، جوانه زنی را  در گندم 20 درصد ، در گوجه فرنگی 65 درصد و فلفل و خیار تا 100 درصد افزایش داد
در مصر آبیاری با آب مغناطیسی شده عملکرد گندم را از 7/12 تا 34 درصد  ( بسته به تاریخ کاشت ) کنجد و ذرت را تا 24 درصد افزایش داد

 

يك گزارش در مورد استفاده از ضد رسوبهاي يوروگاما در كشاورزي