بازگشت به صفحه قبل

تشكيل رسوب در سيستم ها و تجهيزات خانگي و صنعتي

آيا ميدانيد که

سالانه مبالغ زيادي صرف رسوب زدايي لوله ها و تجهيزات خانگي و صنعتي ميگردد در زير به مواردي از مشکلات ناشي از رسوب گرفتگي اشاره مي گردد

افت فشار و کاهش دبي جريان آب
ترکيدن لوله ها براثر فشار بيش از حدي که به دليل گرفتگي برآنها وارد ميگردد
کوتاه شدن عمر لوله
سوراخ شدن لوله ها دراثر استفاده از مواد شيميايي براي رسوب زدايي
گرفتگي فيلتر ها کاهش راندمان کار مبدل ها و موتورخانه ها
کاهش راندمان کار لوازم حرارتي وبرودتي مانند آب گرمکن، پکيج، برج هاي خنک کننده و کندانسورها
رسوب ايجاد شده برروي سطوح المنت ها مانند عايقي قوي دربرابر انتقال حرارت عمل نموده ودرنتيجه در اينگونه لوازم از قبيل- انواع لوازم خانگي ، پکيج ها و . . . بواسطه ايجاد رسوب شاهد اتلاف انرژي زيادي هستيم

فرايند تشکيل رسوب

يون هاي کلسيم و منيزيم ( نمک هاي سخت ) همواره به مقادير متفاوتي درآب حل شده اند که اين امر موجب سختي آب ميگردد. در فرايند تشکيل رسوب در آبهاي سخت سه عامل مهم نقش اساسي دارند که عبارتند از : دما، سطح قليايي سيال و فشار
افزايش دما باعث کاهش حلاليت فلزات قليايي خاکي وترکيبات آنها ( بارزترين نمونه آن کلسيم ميباشد ) در آب شده که با افزايش سطح قليايي و کاهش فشار آب رسوب گذاري اتفاق خواهد افتاد بدين سان اولين لايه از رسوب برجداره هاي لوله وسايرتجهيزاتي که درمسير جريان آب قرار دارند تشکيل ميشود که اين لايه تشکيل شده به عنوان پايه اي جهت نشست رسوبات بعدي ميباشد که بدين ترتيب با گذشت زمان ، لايه ها افزايش يافته و يا به عبارتي افزايش رسوب را در پي خواهد داشت